Saga-Barnmisshandel i Sollentuna

Enligt artikel nummer 19 i Barnkonventionen ska varje barn ha rätt till att bli skyddade mot våld i hemmet. Barnet ska i alla situationer och sammanhang skyddas mot föräldrar eller andra vuxna som tar han om barnet på något dåligt sätt, slår barnet eller är elaka på något annat sätt. Trots att detta ska följas av alla länder som skrivit på avtalet finns det en stor andel barn som utsätts för barnmisshandel, antingen fysiskt eller psykisk. Alla barn har inte det skydd som behövs mot detta och det är ett stort problem i Sverige.

I min undersökning vill jag lyfta problemet kring de höga siffrorna gällande barnaga. Hur stort är egentligen mörkertalet? Och hur många är det som utsätts för psykisk respektive fysiskt våld i hemmet?

För att ta reda på mer om detta ämne och hur det ser ut i Sollentuna kommun kommer jag att använda mig av statistik från brottsförebyggande rådet (BRÅ). Jag kommer kommer också att genomföra en egen enkätundersökning bland folk under 18 år som är bosatta i Sollentuna. Enkätundersökningen kommer att  bestå av 4 frågor som kommer hjälpa mig att få fram statistik både gällande hur stor andel som är drabbade och hur stort mörkertalet är.

https://sv.surveymonkey.com/r/HG29QJY

Undersökningen genomfördes bland 40 st barn boende i Sollentuna kommun, och resultaten är oroväckande. Hela 40 % av respondenterna har uppgett att de någon gång utsatts för psykisk eller fysiskt misshandel i sitt eget hem. Undersökningen visar också att endast 7,69 % av de som utsatts har anmält brottet till polisen. Det betyder att hela 92, 31 % av de utsatta lever med misshandeln under tystnad, utan att tillkalla hjälp från polisen. Utifrån vad denna undersökning visar är alltså mörkertalet bland de drabbade stort, majoriteten anmäler inte brottet. Undersökningen visar också på höga siffror gällande om man känner någon som är drabbad. 35 % har uppgett att de vet om någon som utsätts för barnmisshandel i hemmet, varav endast 16,67 % har anmält det till polisen.

Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRA) visar också att mörkertalet är stort. I hela Sverige är det är en väldigt liten del av de som är drabbade som anmält brotten till polisen. Vissa yrkesgrupper har idag skyldigheten att anmäla misstänkt barnmisshandel. Trots detta visar statistiken att de utomstående  så som lärare, dagispersonal, kuratorer och socialtjänst inte anmäler ett misstänkt brott av barnmisshandel.

Normalt när man tittar på mindre småstäder brukar kurvan som visar antal anmälda brott ligga ganska lågt. Sollentuna avviker dock från detta mönster. Brå visar att ökningen av anmälda brott i Sollentuna ökat de senaste 10 åren. Däremot vet man inte om det beror på att en större procent anmäler brotten eller att barmisshandel blivit allt vanligare och att de brotten ökat. Trots ökningen finns det fortfarande ett stort mörkertal i Sollentuna när det gäller barnmisshandel. Det är många som inte anmäler brottet och det är något som måste göras något åt.

Mörkertalet bland de drabbade är stort och det är viktigt att man hittar en lösning till detta. Barnmisshandel är ett stort samhällsproblem idag och det är något vi måste få ett slut på. Vad kan vi göra för att minska mörkertalet?

Det är svårt att få barnmisshandeln att försvinna totalt. Det är i princip omöjligt att få de som utsätter barnen för dessa brott att sluta helt. Det kommer alltid att finnas människor som gör att andra far illa och det är ett faktum vi inte kan ändra på. Däremot kan det finnas konkreta lösningar för att få allt fler människor att uppmärksamma denna typ av brott och i och med det kan man möjligtvis minska mörkertalet. Det stora mörkertalet som finns betyder att det är många som inte anmäler oavsett om de är drabbade eller utomstående. Enligt BRA kommer en minskning av mörkertalet kommer inte bara att visa en rättvisare statistik, det kommer också att hjälpa de barn som är drabbade. De brott som anmäls kommer att ta tag i problemet och hjälpa den som är drabbad. En anmälan kommer också kunna förändra samhällets attityd på brottet och det kan göra att allt fler personer känner att en anmälan är viktigt vid ett sådant brott som barnmisshandel ex. Detta betyder att om det blir vanligare att anmäla kommer ännu fler personer våga ta samma beslut.

Något man framförallt skulle kunna göra för att fler människor ska anmäla brott av misstänkt barnmisshandel i hemmet är att lära utomstående om tecken som kan finnas för detta brott.  Om fler människor lär sig vara uppmärksamma på tecken som kan finnas av att ett barn utsätts för misshandel i hemmet finns det en stor chans att allt fler utomstående anmäler brottet till polis eller socialstyrelse. Det behövs alltså hjälp från de övriga samhället att minska mörkertalet och hjälpa de drabbade genom att vara mer uppmärksamma. Varje individ har alltså ett eget ansvar om att själv var uppmärksam på tecken som kan finnas. Framförallt skulle detta vara viktigt bland de målgrupper som arbetar med barn. Att exempel lärare, förskolelärare, och fritidspedagoger får lära sig om eventuella tecken och vikten i att anmäla ett brott hade därför kunnat vara ett framsteg och en bra lösning för möjligheten att minska mörkertalet av barnmisshandeln i hemmet.

Eventuella varningstecken som man då skulle behöva lära sig att uppmärksamma är både psykiska och fysiska hos barnen. Ett barn som far illa behöver inte alltid ha fysiska skador som syns på utsidan och därför är det extra viktigt att kunna uppmärksamma de psykiska tecken ett barn som utsätts för detta brott kan visa. Det finns en hel del psykiska tecken man bör uppmärksamma och framförallt handlar det om dramatiska förändringar i barnets beteende. Exempel på psykiska tecken man kan se hos ett barn som utsätts för misshandel i hemmet inkluderar följande punkter.

Psykiska varningstecken

 • Aggressivitet
 • Skadar sig själv eller andra
 • Svårt med vänskapsrelationer
 • barnets beteende förändras på ett negativt sätt
 • Rädd och lättskrämd
 • Känslomässigt avstängd
 • Dåligt självförtroende
 • Ovilja att samarbeta

Dessa punkter förekommer ofta hos barn som är utsatta för någon form av misshandel i hemmet. Något man måste komma ihåg är dock att alla barn reagerar olika och att dessa tecken inte alltid tyder på just misshandel. Men om ett barn uppvisar flera av dessa tecken finns det en stor sannolikhet att det är just misshandel det handlar om. Dessa tecken tillsammans med ytliga skador bör man verkligen uppmärksamma. Vanliga fysiska tecken man bör uppmärksamma och som kan tyda på att ett barn far illa i hemmet kan vara ex:

Fysiska varningstecken

 • Blåmärken och rodnader som inte orsakas av normal aktivitet
 • Sårskador
 • Kroppsliga besvär så som huvudvärk/magont.
 • Skador på tänder/läppar
 • Bitmärken
 • Brännskador

Man bör framförallt misstänka ett misshandel fall om flera av dessa tecken visas hos ett barn. En kombination mellan de psykiska och fysiska varningstecknen bör verkligen tas på allvar och man har en stor anledning att skicka in en anmälan om misstänkt barnmisshandel till polis eller socialstyrelse. I och med att fler utomstående lär sig att känna igen dessa varningstecken och bli mer uppmärksamma på om ett barn far illa kommer fler anmälningar att göras, och mörkertalet kommer att minska.

Lösningarna handlar om det faktum att allt fler utomstående måste börja anmäla misstänkta brott genom att bli mer uppmärksam på eventuella tecken som kan finnas på att ett barn far illa. Mitt val av presentation är därför att göra en insändare som jag förhoppningsvis kommer få publicerad i en tidning. I insändaren ska det presenteras tecken på barnmisshandel som kan vara bra för utomstående att veta om. I insändaren kommer också lite statistik ingå och vikten i att man vågar anmäla brotten. Förhoppningsvis kommer de som tar del av denna insändare bli mer medvetna på eventuella varningstecken och inse hur viktigt det är att man vågar anmäla ett misstänkt fall av barnmisshandel.

Insändare

(Insändare inskickad till Dagens Nyheter och Mitt i Sollentuna.) 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s